free-trader-robo-beginner-videocourse-trading-forex-nft

forex burza xauusd zlato

forex videokurz ukazka zdarma

 

 

This  is sample PAGE NFT +1 VIDEO SAMPLE  before you bougt NFT

ukážková stránka pred kúpou NFT+1 ukážové video

Opis v slovenčine nájdi dolu pod anglickým textom.

 

 

+Inside NFT  bought you can download doc material Eliot wawes in practice when you fount formulas+ describe on 5 pages A4DOC English/slovak

Vovnútri  nájdete dokument Eliotove vlny so vzorcami a vysvetlením 5 strán A4.

Mainly contens is educative/mentoring on metatrader4 with student in next 70 videos

Halvný obsah dalšich 70 videí je výukový mentoring na metatraderi so študentom.

All contens is 5,5 hour cca 60-70 videos drom 1 to 15 min.

Buy cfd Now on opensea here

and get access. Now

Kúp si naše cfd na open sea

Tu a získaj pristup hned

Onnly in this NFT collecton
1.Trader diary in excel files
plan trade,results trade,future trade

2 indicator FOR METATRADER4  used in videos

3.71 pieces short 1-10 min vidos total 5,5 hour contens cca
Oringinal in Slovak language
+  first about 5 videos with engish titles at start now
-as soon done for sell 1. nft,we start translate all videos english titles

21 yrs. my personal as forex cfds,indicies,shares,commodities,gold and others
platfom metatrader4 used in videos

 

Description
Currently this is forex trader
beginner level about 72 sort 1-10 min.videos.

Contens is about Elion wawes examples on chart
enter to trade,basic strategies for beginner on market.

Basic rules need to know for success.
Its for metatrader 4 platfom.

How to instalindicators or robots
Practice Mentoring with student on metatrader4.

Autor is 21 yrs Experienced trader on forex
gold,cfds,comodity,Indicies.

Mainly videos is currently in Slovak language
speak but about 5 is engish titles.

 

Onnly in this NFT collecton
1.Trader diary in excel files
plan trade,results trade,future trade

2. indicator FOR METATRADER4  used in videos

3.71 pieces short 1-10 min vidos total 5,5 hour contens cca
Oringinal in Slovak language
+  first about 5 videos with engish titles at start now
-as soon done for sell 1. nft,we start translate all videos english titles

5. +Inside NFT  bought you can download doc material Eliot wawes

in practice when you fount formulas+ describe on 5 pages A4DOC English/slovak

21 yrs. my personal as forex cfds,indicies,shares,commodities,gold and others
platfom metatrader4 used in videos

 

Description
Currently this is forex trader
beginner level about 72 sort 1-10 min.videos.

Contens is about Elion wawes examples on chart
enter to trade,basic strategies for beginner on market.

Basic rules need to know for success.
Its for metatrader 4 platfom.

How to instalindicators or robots
Practice Mentoring with student on metatrader4.

Autor is 21 yrs Experienced trader on forex
gold,cfds,comodity,Indicies.

Nft guarantees access for 1 year, however, the material will be available as long as we operate, the server has been operating since 2005.

Mainly videos is currently in Slovak language
speak but about 5 is engish titles.

 

Po slovensky in slovak language

 

Len v tejto kolekcii NFT/            

Získaš aj Toto :

1.Trader denník v súboroch Excel záložky denníka plán obchodu, obchod s výsledkami, budúci obchod

2. indikátory PRE METATRADER4 používaný vo videách priložené

3, 72 kusov krátke 1-10 min videí spolu 5,5 hodinový obsah cca Oringinál nahovorený v slovenskom jazyku

+  prvých asi 5 videí s anglickými titulkami hneď na začiatku -a hneď po predaj 1. nft, začíname prekladať všetky videá do angl. titulkov zvuk sk ostane.

5. vovnútri  nájdete dokument Eliotove vlny so vzorcami a vysvetlením 5 strán A4.

21 r. moje osobné  skúsenosti tradera  forex CFD, indexy, akcie, komodity, zlato a iné

-platforma metatrader4 používaná vo videách

Popis V súčasnosti je to forexový obchodník začiatočnícka úroveň cca 72  kusov 1-10 min.videá cca

 Obsah je o príkladoch Elion vlnách na grafe,ako vstúpiť do obchodu,základné stratégie pre začiatočníkov na trhu.

Pre úspech je potrebné poznať základné pravidlá. Je to pre platformu metatrader 4.

Ako nainštalovať indikátory alebo roboty.

Mentoring 1 :1  so študentom na metatrader4.

Autor je 21-ročný skúsený obchodník na forexe zlato, CFD, komodity, indexy.

Nft garntuje 1 rok prístup,material všakbude dostupný dovtedy dokedy budeme fungovat server funguje od 2005 roku.

Hlavne videá sú momentálne v slovenskom jazyku nahovorené, ale cca je 5 aj anglické titulky k slovenskému zvuku.

 


Parse error: syntax error, unexpected '?' in /DISK2/WWW/cheapindex.com/onlineskoleniakurzywebinareburza/wp-content/plugins/official-facebook-pixel/core/FacebookServerSideEvent.php on line 94